Leven lang leren

Een opleiding afronden is niet het eind-, maar meestal het startpunt voor een beroepscarrière waarin een professional voortdurend zorg moet dragen voor een blijvende inzetbaarheid. Voor medewerkers met een BIG-geregistreerde opleiding geldt dat zij hun kennis en vaardigheden op peil moeten houden en moeten laten certificeren. Ook voor anderen geldt echter dat zij over actuele kennis en vaardigheden moeten blijven beschikken.

Na- en bijscholing
Nu door de ontgroening het aantal jongeren afneemt en mensen steeds langer moeten deelnemen aan het arbeidsproces, neemt het belang van na- en bijscholing van medewerkers toe. Door sámen vraaggerichte na- en bijscholingsprogramma’s te organiseren kunnen werkveld en onderwijsinstellingen bijdragen aan een verhoogde inzetbaarheid van medewerkers. De vereniging ziet daarbij op een aantal terreinen kansen. Zo wordt de samenwerking met V&VN in het kader van de Herregistratie Wet BIG uitgebouwd. We onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een providerboog met voor de regio relevante scholings- en trainingsbureaus. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om medewerkers naar een hogere kwalificatieniveau te scholen en daarbij gebruik te (blijven) maken van fiscale maatregelen of subsidies om de kosten ervan te beperken.

Gewenst resultaat

  • Blijvend competente medewerkers;
  • Optimaal gebruik van fiscale en andersoortige faciliteiten om de kosten van na- en bijscholing te dekken;
  • Adequate ontsluiting van scholings- en trainingsmarkt waarmee  instellingen kwalitatief goede diensten tegen een aantrekkelijke prijs geleverd krijgen.

Meer informatie
Neem contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.