Mantel ziektekosten

Goede en gemotiveerde medewerkers zijn goud waard. Als werkgever weet u dat als geen ander. Zij bepalen in sterke mate het succes van uw organisatie. Maar dan moeten alle randzaken wel goed zijn geregeld. Zoals een goede zorgverzekering.

WGV Zorg en Welzijn heeft, met ondersteuning van Colijn & Partners, al een aantal jaren mantelcontracten met een aantal ziektekostenverzekeraars (Zilveren Kruis, Menzis en Salland verzekeringen). Op basis hiervan kunnen medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij de aangesloten instellingen zich tegen aantrekkelijke tarieven verzekeren voor ziektekosten. Op verzoek van een groot aantal leden is er sinds 2015 ook een mogelijkheid om een collectiviteit van DSW/InTwente Zorgverzekeringen aan te kunnen bieden.

De werkgever kan rekenen op ondersteuning bij de informatievoorziening aan medewerkers. Tevens krijgt men de beschikking over een vitaliteitsbudget indien men verzekerden heeft bij Menzis en Zilveren Kruis. Dit budget komt beschikbaar voor activiteiten die de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers vergroten. Belangrijk om te communiceren naar medewerkers en vrijwilligers is dat men het juiste kortingspercentage ontvangt als men via de ingerichte portal met het juiste collectiviteitsnummer de verzekering heeft aangevraagd.

91 lidinstellingen maakten in 2017 al gebruik van dit aanbod. Organisaties die nog niet deelnemen aan de mantelcontracten maar wel interesse hebben, kunnen dit kenbaar maken bij Tjitske van der Velde van Colijn & Partners, telefonisch via 06 27 62 51 21 of per e-mail.