Functies

Gerard Nederpelt
directeur (voorzitter MT)

Hans Hokke
strategisch relatiemanager, manager interne bedrijfsvoering (lid MT)

Harriëtte Baas
adviseur

Ina Bats
adviseur en projectmedewerker

Natasja Blokhorst
projectmedewerker

Carolien Brouwer
communicatieadviseur

   Marloes Damhuis
   beleidsmedewerker
 

Gert Dekker
adviseur

Martine Duenk
projectleider sectorplannen zorg

Cili Even
adviseur testen en werving

Petra Harink
adviseur

Ans Huisman
adviseur

Janny Joosten
strategisch relatiemanager

 Marina Kamphuis
 managementassistente
 

Caroline Molendijk
projectmedewerker sectorplannen

Marie-Susan Van der MunnikMarie-Susan Van der Munnik
beleidsmedewerker

   Jenny Nijeboer
   organisator
   

   Maria Perini
   projectmedewerker
    

Anja Schrik
leidinggevende managementondersteuning

Johan Stubbe
informatiewerker

   Anne ten Vergert
   Beleidsmedewerker
  

Thérèse Westerveld
managementassistente

Jan Wiggers
beleidsmedewerker onderwijs

Liesbeth de Wild
communicatieadviseur

Marieke Zwier
projectmedewerker