Mijn RIBW

Beschrijving
MijnRIBW is dé online toegang tot onze dienstverlening voor de cliënt. MijnRIBW helpt cliënten regie te nemen over de eigen zorgvragen binnen het eigen netwerk. De cliënt vraagt alleen zorg aan, wanneer hij/zij die behoefte heeft. Cliënten kunnen zelf kiezen voor telefonisch contact of een huisbezoek. 

Voordelen 

  • De cliënt heeft zelf de regie.
  • MijnRIBW werkt vraaggestuurd.
  • Mantelzorgers worden actief betrokken bij de zorg van de cliënt. 
  • Draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering en flexibele inzet van medewerkers.

Hoe werkt het

Ervaring uit de praktijk
Er zijn nog geen praktijkervaringen beschikbaar. 

Website
www.mijnribw.nl/login