Missie & visie

Waar staan wij voor? (missie)
WGV is het kenniscentrum, de verbinder en bruggenbouwer op het gebied van regionale arbeidsmarktvraagstukken voor de sector Zorg en Welzijn in Oost-Nederland. Wij bevorderen goed werkgeverschap en zetten ons in voor duurzaam inzetbare professionals. Dit alles om goede behandeling en begeleiding, nu en in de toekomst, te kunnen blijven borgen. Dit doen we door regionaal de krachten te bundelen met brancheorganisaties, overheid, opleidings- en onderzoeksinstellingen. Zo bevorderen we synergie en bouwen we aan de arbeidsmarkt van morgen. 

Hoe bereiken we dit? (visie)
WGV wil de samenwerking tussen de instellingen en branches binnen de sector zorg en welzijn de komende tijd verstevigen. Ook wil WGV de samenwerking met cruciale partners zoals opleidingsinstellingen, gemeenten en verzekeraars verder versterken. Er is nog veel winst te behalen door de uitwisseling van kennis, goede praktijkervaringen en door elkaar nog meer te inspireren. Hierbij richten we ons primair op arbeidsmarktvraagstukken die om gezamenlijke en innovatieve antwoorden vragen. WGV zal zich ontwikkelen tot een toonaangevende belangenvereniging die bereid is buiten de kaders te denken en te werken. Op deze manier kunnen wij vraagstukken zoals; de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en continuïteitsvraagstukken het hoofd
bieden.

Hoofdtaken vereniging

  • Talentbenutting van arbeidspotentieel ten behoeve van een vitale arbeidsmarkt. 
  • Onderwijs en onderzoek dat optimaal samenwerkt met en aansluit op het bedrijfsleven, de wetenschap en burger- en patiëntenorganisaties.
  • We signaleren, informeren en adviseren leden over voor hen relevante arbeidsmarktvraagstukken en gevalideerde goede praktijken. 
  • We agenderen regionale kwesties op de arbeidsmarkt en in het onderwijs bij verantwoordelijke partijen.
  • We verbinden en faciliteren dat leden een regionaal netwerk hebben met de juiste partijen en zorgen tevens voor een goede verbinding op alle niveaus. 
  • We brengen focus aan en richten ons conform de PDCA op een aantal concrete thema’s en programma’s.