MoDI Plus

MoDI Plus
De MoDI Plus heeft als doel medewerkers in Zorg en Welzijn te stimuleren met hun eigen vitaliteit aan de slag te gaan. Het instrument is ontwikkeld door Bewegen Werkt, Colijn & Partners en WGV Zorg en Welzijn. 

Logos_partners_Modiplus.[1].[1]

Wat is het?
De MoDI Plus is een digitaal (vragenlijst)onderzoek naar vitaliteit en inzetbaarheid voor medewerkers. De MoDI Plus is in 5 à 10 minuten in te vullen en bestaat uit de volgende vragensets:
• Werkvermogen (Workability Index, zonder medische vragen)
• Werkomstandigheden (werkdruk, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk, fysieke belasting) en productiviteit
• Leefstijlfactoren
• In 2021 kan gratis de aanvullende module ‘Corona’ worden toegevoegd

Na deelname aan de MoDI ontvangt de individuele medewerker een rapport met de uitkomsten en een advies. Een belangrijk onderdeel in het persoonlijke adviesrapport van de MoDI plus is het direct bieden van concrete oplossingen die beschikbaar zijn in de eigen zorgverzekering. Met dit advies kan dus direct een start worden gemaakt met het verbeteren van het werkvermogen.

Hoe werkt het?
De vragenlijst wordt aangeboden via medewerkers.info, het platform van Colijn & Partners waar deelnemers aan de zorgmantels via WGV Zorg en Welzijn al gebruik van maken. 
Ook als u (nog) geen gebruik maakt van de zorgmantel, wordt voor uw organisatie op de werkgeversportal een pagina ingericht van waaruit medewerkers aan de MoDI Plus kunnen deelnemen.

Wat levert het u op?
Door uw medewerkers deel te laten nemen aan de MoDI Plus, creëert u bewustwording (hoe is het gesteld met mijn vitaliteit?) en stimuleert u hen hiermee aan de slag te gaan. 

Extra mogelijkheden 
U kunt, tegen een vergoeding, extra modules laten toevoegen, zoals werktevredenheid, bevlogenheid, veranderbereidheid, onderlinge samenwerking en collegialiteit, zelfleiderschap en beeldschermwerk. 
Als werkgever kunt u een groepsrapport opvragen bij minimaal 15 deelnemers. Zodoende weet u hoe het gesteld is met het werkvermogen van uw medewerkers en welke onderwerpen extra aandacht behoeven. Dankzij het groepsrapport is het mogelijk het risico op uitval van medewerkers te voorspellen én te voorkomen. Dit is een mooie stap in de preventie van uitval en het behoud van medewerkers.

Inzet MoDI plus als PMO
De Modi Plus kan worden ingezet als (onderdeel van een) PMO. Daarbij dient u uit te gaan van de wettelijke eisen die gesteld worden aan een PMO, zoals het aan laten sluiten van de testen en vragenlijsten op de uitkomsten van de RIE. 
Bewegen Werkt kan u hierover adviseren. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met Jan Plat van Bewegen Werkt via 06-22231881 of stuur een e-mail.

Aanmelden MoDI Plus

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?