Netwerken onderwijsvoorwaardelijke afstemming

Er zijn veel regels en voorwaarden waaraan een opleiding binnenschools, maar ook in het praktijkleren, moet voldoen. Soms ingewikkeld, tegenstrijdig en lastig om in de praktijk uit te voeren. Door hierin als onderwijs samen op te trekken en de toepassing op één lijn te brengen, ontstaat meer eenduidigheid en efficiency. Daarin is ook afstemming en samenwerking met het werkveld van belang, waardoor een gefundeerde verantwoording naar de inspectie ontstaat. Regionale vragen en ontwikkelingen worden waar nodig gezamenlijk (via WGV Zorg en Welzijn) doorgezet op landelijk niveau (Actieleernetwerk/RegioPlus).

Op 4 april 2018 vond een startbijeenkomst plaats met deelnemers vanuit alle 8 ROC’s en 4 hogescholen in Oost-Nederland. Tijdens de bijeenkomst zijn de onderwijsvoorwaardelijke afstemmingswerkgroepen geïnstalleerd voor niveau 2 tot en met 6. Het betreft commissies met de volgende aandachtsgebieden:
• Dienstverlening-HZW
• VZ-IG/VP (reeds bestaand)
• MZ/Gehandicaptenzorg/GGZ-specifieke doelgroepen
• HBO-V
• HBO Social Work

De doelstelling voor deze werkgroepen luidt: ‘Er zijn veel regels en voorwaarden waaraan een opleiding (binnenschools en praktijkleren) moet voldoen, waarin ook een rol vanuit het werkveld is weggelegd. Veelal zijn deze voorwaarden voor alle onderwijsinstellingen op mbo- en hbo-niveau gelijk. De ontwikkeling en afstemming zal zoveel mogelijk samen opgepakt worden om zo tot meer eenduidigheid te komen en een efficiencyslag te maken.’

WGV Zorg en Welzijn is geen inhoudsdeskundige, maar zal de werkgroepen ondersteunen en indien gevraagd de zorg- en welzijnsinstellingen raadplegen/betrekken en zorgdragen voor de terugkoppeling naar het Bestuurlijk Overleg en landelijke partners (Actieleernetwerk/RegioPlus).

Binnen het afstemmingsnetwerk ‘Onderwijskundig overleg VP & VZ-IG’, zijn inmiddels de volgende gezamenlijke documenten opgesteld:
• Regionaal afstemmingsdocument praktijkleren
• Wet BIG regionale verantwoording

Daarnaast heeft de werkgroep twee evenementen georganiseerd in het kader van het 'mbo-vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg', namelijk:

  • Voorjaar 2018: Het symposium 'Mbo-vakmanschap: het kloppend hart van de zorg!' in Zutphen. HR-beleidsmakers en -adviseurs gingen met elkaar de dialoog aan over de belangrijke bijdrage van mbo-verzorgenden en -verpleegkundigen aan het zorgproces. Lees hier meer over deze inspirerende dag.
  • Najaar 2018: Een inspiratiedag voor docenten in het onderwijs en praktijkopleiders in het werkveld. Tijdens deze dag gingen de deelnemers samen op zoek naar oplossingen aan de hand van design thinking. Een korte impressie van de dag vindt u hier.

In het voorjaar van 2020 stond een groot evenement voor studenten VZ en VP gepland (zie LINK), als waardering voor hun studiekeuze en het werk wat de (gaan) doen. Door de COVID-19 pandemie is dit helaas uitgesteld. Hopelijk kan dit in 2021 plaatsvinden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marieke Zwier, projectmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.