Onderwijs

Hartelijk welkom op de pagina onderwijs. Hier vindt u informatie met betrekking tot de aansluiting onderwijs en werkveld.

Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is belangrijk om in de toekomst kwalitatief hoogstaand personeel te kunnen leveren. WGV Zorg en Welzijn initieert en participeert in projecten en netwerken die een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bevorderen. Dit betreft de omvang van de instroom van nieuwe medewerkers en de capaciteiten van zowel instromend, als zittend personeel. 

Een optimale verbinding tussen werkveld en onderwijs vinden wij belangrijk. Daarom is de afdeling Onderwijs (WGV) de regisseur van een aantal overleggen zoals: het Strategisch Overleg onderwijs-werkveld en het Bestuurlijk Overleg onderwijs-werkveld. 
Daarnaast zijn er overleggen waar verbindingen tussen de verschillende werkvelden in sub-regionaal verband worden gelegd, met als doel om van elkaar te leren en samenwerking te bevorderen. Dit zijn bijvoorbeeld de Netwerkoverleggen Leren & Ontwikkelen in de Achterhoek, het Stedenvierkant, Twente en Regio Zwolle (Utopia). Maar bijvoorbeeld ook een overleg voor een specifiek werkveld, zoals het Lerend Netwerk Jeugdzorg voor opleidingsadviseurs.