Onderwijs

Hartelijk welkom op de pagina onderwijs. Hier vindt u informatie met betrekking tot de aansluiting onderwijs en werkveld.

Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is belangrijk om in de toekomst kwalitatief hoogstaand personeel te kunnen leveren. WGV Zorg en Welzijn initieert en participeert in projecten en netwerken die een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bevorderen. Dit betreft de omvang van de instroom van nieuwe medewerkers en de capaciteiten van zowel instromend, als zittend personeel. 

Een optimale verbinding tussen werkveld en onderwijs vinden wij belangrijk. Daarom is de afdeling Onderwijs (WGV) de regisseur van een aantal overleggen zoals: het Strategisch Overleg onderwijs-werkveld en het Bestuurlijk Overleg onderwijs-werkveld. 
Daarnaast zijn er overleggen waar verbindingen tussen de verschillende werkvelden in sub-regionaal verband worden gelegd, met als doel om van elkaar te leren en samenwerking te bevorderen. Dit zijn bijvoorbeeld de Netwerkoverleggen Leren & Ontwikkelen in de Achterhoek, het Stedenvierkant, Twente en Regio Zwolle (Utopia). Maar bijvoorbeeld ook een overleg voor een specifiek werkveld, zoals het Lerend Netwerk Jeugdzorg voor opleidingsadviseurs.

Onderwijsvisie Oost-Nederland
Leren met hoofd, handen en hart. Dat is wat onze aankomende zorgprofessionals gaan ervaren als zij in Oost-Nederland een opleiding volgen. Met als resultaat zelfbewuste zorgprofessionals met een stevige basis aan vakkennis, vakvaardigheden, generieke vaardigheden en kennis van zorgtechnologie en sociale innovatie. Dat is wat zorgorganisaties nodig hebben. Deze onderwijsvisie komt voort uit de samenwerking tussen 4 hbo-, 8 mbo-instellingen en de 180 zorg- en welzijnsinstellingen van WGV Zorg en Welzijn en is in het voorjaar van 2021 gezamenlijk ontwikkeld.

Verder lezen over de onderwijsvisie?

Routekaart operationalisering Werkagenda Onderwijs-Werkveld 2021-2025 
De Werkagenda is een coproductie van 4 hbo-, 8 mbo-instellingen en de sector zorg en welzijn in Oost-Nederland. De komende jaren worden elf thema’s concreet uitgewerkt door zogenoemde Focusgroepen. De opdracht per werkagenda-thema/focusgroep komt van de Regiegroep (stuurgroep vanuit het Beleidsoverleg Onderwijs-Werkveld) en zij zien ook toe op de resultaten van de Focusgroepen. De Focusgroepen zijn wisselend van samenstelling met vertegenwoordiging uit het werkveld en onderwijs. Zij leveren een bijdrage vanwege hun expertise op een bepaald thema. De werkwijze richt zich op slagkracht, daadkracht en goede voorbeelden die tot een olievlekwerking in Oost-Nederland kunnen leiden. 

De thema’s van de nieuwe Werkagenda komen voort uit de adviezen van de Commissie Werken in de Zorg, het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’, een aantal regionale overleggen op strategisch, beleids- en operationeel niveau, de Onderwijsvisie Oost-Nederland en nieuwe inzichten die zijn opgedaan tijdens de COVID-pandemie.  

Bekijk hier de Routekaart Werkagenda.

Kennissessie Flexibel Beroepsonderwijs
Op 14 september 2021 heeft de Kennissessie Flexibel Beroepsonderwijs plaatsgevonden. Centraal stond de toepassing van Leereenheden en Mbo-certificaten voor zittende en nieuwe medewerkers/ zij-instromers.
In deze online sessie verzorgde Erna Laclé van RegioPlus het algemene kennisdeel. Pleunie Blaauw van Landstede liet in vogelvlucht zien welke richting het mbo-onderwijs opgaat naar 2030. Met mooie voorbeelden uit de praktijk illustreerden zeven ROC’s uit het werkgebied van de WGV wat er momenteel al mogelijk is.

Alle PPT-presentaties en de opname van deze kennissessie zijn hier terug te vinden:

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere leer- en ontwikkelthema’s, dan kunt u contact opnemen met Team Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.