Onderwijs

Hartelijk welkom op de pagina onderwijs. Hier vindt u informatie met betrekking tot de aansluiting onderwijs en werkveld.

Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is belangrijk om in de toekomst kwalitatief hoogstaand personeel te kunnen leveren. WGV Zorg en Welzijn participeert in projecten en netwerken die een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bevorderen door aandacht voor de omvang van de instroom van nieuwe medewerkers en de capaciteiten van zowel instromend, als zittend personeel.

Een optimale verbinding tussen werkveld en onderwijs vinden wij belangrijk. Daarom initieert de afdeling Onderwijs (WGV) een aantal overleggen zoals: het Strategisch Overleg onderwijs-werkveld en het Bestuurlijk Overleg onderwijs-werkveld. Klik hier voor de werkagenda die opgesteld is vanuit deze overleggen. Daarnaast zijn er de overleggen waar verbindingen tussen de verschillende werkvelden in subregionaal verband worden gelegd, met als doel om van elkaar te leren en samenwerking te bevorderen. Dit zijn bijvoorbeeld de opleidersoverleggen in: de Achterhoek, het Stedenvierkant, Twente en regio Zwolle (Utopia). Maar bijvoorbeeld ook een overleg voor een specifiek werkveld, zoals het Lerend Netwerk Jeugdzorg voor opleidingsadviseurs.

Klik in het menu aan de linkerkant voor de verschillende initiatieven en projecten.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Team Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.