Onderwijs

Hartelijk welkom op de pagina onderwijs. Hier vindt u informatie met betrekking tot de aansluiting onderwijs en werkveld.

Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is belangrijk om in de toekomst kwalitatief hoogstaand personeel te kunnen leveren. WGV Zorg en Welzijn initieert en participeert in projecten en netwerken die een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bevorderen. Dit betreft de omvang van de instroom van nieuwe medewerkers en de capaciteiten van zowel instromend, als zittend personeel. 

Een optimale verbinding tussen werkveld en onderwijs vinden wij belangrijk. Daarom is de afdeling Onderwijs (WGV) de regisseur van een aantal overleggen zoals: het Strategisch Overleg onderwijs-werkveld en het Bestuurlijk Overleg onderwijs-werkveld. 
Daarnaast zijn er overleggen waar verbindingen tussen de verschillende werkvelden in sub-regionaal verband worden gelegd, met als doel om van elkaar te leren en samenwerking te bevorderen. Dit zijn bijvoorbeeld de Netwerkoverleggen Leren & Ontwikkelen in de Achterhoek, het Stedenvierkant, Twente en Regio Zwolle (Utopia). Maar bijvoorbeeld ook een overleg voor een specifiek werkveld, zoals het Lerend Netwerk Jeugdzorg voor opleidingsadviseurs.

Kennissessie Flexibel Beroepsonderwijs
Op 14 september 2021 heeft de Kennissessie Flexibel Beroepsonderwijs plaatsgevonden. Centraal stond de toepassing van Leereenheden en Mbo-certificaten voor zittende en nieuwe medewerkers/ zij-instromers.
In deze online sessie verzorgde Erna Laclé van RegioPlus het algemene kennisdeel. Pleunie Blaauw van Landstede liet in vogelvlucht zien welke richting het mbo-onderwijs opgaat naar 2030. Met mooie voorbeelden uit de praktijk illustreerden zeven ROC’s uit het werkgebied van de WGV wat er momenteel al mogelijk is.

Alle PPT-presentaties en de opname van deze kennissessie zijn hier terug te vinden:

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere leer- en ontwikkelthema’s, dan kunt u contact opnemen met Team Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.