Outplacementtraject

Als u genoodzaakt bent afscheid te nemen van een medewerker, kan ZorgSelect de medewerker begeleiden naar de nieuwe situatie en/of nieuw werk. ZorgSelect is hiervoor KIWA-gecertificeerd. Hieronder staan de onderdelen van het traject beschreven, waarbij er altijd sprake is van maatwerk.

1. Intake en trajectplan
Het traject begint met een intakegesprek. Tijdens de intake wordt een beeld gevormd over de mogelijkheden ten opzichte van de arbeidsmarkt. De intake resulteert in een trajectplan. Het trajectplan wordt door de kandidaat, opdrachtgever en de adviseur ondertekend.

2. Arbeidsmarktoriëntatie
De kandidaat ontdekt wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en leert de eigen ‘horizon’ te verbreden. Dit gebeurt door middel van arbeidsmarktoriëntatie, vacature-onderzoek, beroepsoriënterende gesprekken en gerichte opdrachten die het zelfbeeld van de kandidaat verduidelijken. Afhankelijk van het traject is het realiseren van een beroepskeuze het doel.

3. Sollicitatie-instructie
Tijdens de sollicitatie-instructie wordt aandacht besteed aan het schrijven van een cv en sollicitatiebrief, kansrijke manieren om te solliciteren, specifieke aspecten van de diverse werkvelden, de manier waarop iemand zich presenteert en het oefenen van een sollicitatiegesprek. Tevens zal het gebruik van social media besproken worden.

4. Begeleiding en bemiddeling
De kandidaat en de adviseur ontwikkelen gezamenlijk zoveel mogelijk activiteiten, gericht op het zoeken naar passende vacatures. Ook is het voor de kandidaat van belang dat hij/zij de kansen op de arbeidsmarkt vergroot door middel van netwerken. Gedurende het traject is hier ruime aandacht voor. Deze begeleiding is er op gericht om de kandidaat zo spoedig mogelijk te helpen aan passende externe werkomgeving. Het resultaat, van alle gezamenlijke inspanningen, wordt telkens kritisch bekeken. Op deze wijze kan het traject, waar nodig, tijdig worden bijgestuurd.

5. Plaatsing en nazorg
Nadat de kandidaat een werkplek heeft gevonden wordt het contact met de kandidaat en eventueel met de nieuwe werkgever onderhouden. De adviseur staat klaar voor allerlei relevante vragen.

Collectief outplacement
Wanneer bij een reorganisatie grote aantallen medewerkers moeten worden herplaatst, adviseert ZorgSelect hoe deze collectieve herplaatsing kan plaatsvinden. Denk hierbij aan voorlichtingsbijeenkomsten, sollicitatietrainingen, banenmarkten en individuele begeleiding van kandidaten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.