Overige informatie

Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw
Door de coronacrisis wordt, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw belaste prestatie. Om zorgorganisaties niet extra administratief te belasten, blijft de uitleen van zorgpersoneel voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021 buiten de heffing van btw. Meer informatie 

Overzicht compensatiemaatregelen corona
Branchevereniging Actiz heeft een overzicht opgesteld van de regelingen die in de maak zijn om zorgorganisaties te ondersteunen in verband met de extra kosten en omzetderving als gevolg van de coronacrisis. Overzicht compensatiemaatregelen

Vergoeding inwerkkosten i.v.m. inzet extra zorgprofessionals 
Alle werkgevers in Zorg & Welzijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten van extra in te zetten personeel. Hiervoor is een extra categorie subsidiabele activiteiten toegevoegd aan de subsidie SectorplanPlus. Meer informatie

Mantelzorg en corona
Hoe houd je als werkgever aandacht voor de mantelzorger tijdens de coronacrisis? Lees de speciale editie van het Infobulletin Werk & Mantelzorg.
Of neem een kijkje op de nieuwe mantelzorgwebsite met allerlei handige informatie voor HR-professionals.

WGV Zorg en Welzijn uit op landelijk niveau zorgen over tekort aan beschermingsmiddelen
VWS heeft aangegeven dat bij tekort aan middelen instellingen dit direct moeten melden bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Lees meer in het nieuwsbericht d.d. 10/04/20

Juridische informatie
Meer weten over het Noodfonds, consequenties voor diverse contractvormen, omzetderving e.d.? Bekijk de FAQ van Hanze advocaat

Extra investeren in digitale zorg op afstand? 
Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. I.v.m. het bereiken van het subsidieplafond van € 23 miljoen is de regeling gesloten en kan er niet meer aangevraagd worden. Meer informatie