Partners beleid duurzame inzetbaarheid

Als vereniging is WGV Zorg en Welzijn in staat voor haar leden voordelen te creëren door samenwerking met externe aanbieders. Op het gebied van beleid duurzame inzetbaarheid heeft WGV Zorg en Welzijn een samenwerkingsovereenkomst met:

  • Bewegen Werkt - Afspraken over de tariefstelling voor de inzet van de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI).
  • Colijn & Partners - Afspraken met Menzis, Salland Verzekeringen en Zilveren Kruis, waardoor medewerkers premiekorting krijgen op hun ziektekostenverzekering en werkgevers gezondheidsbudget ontvangen. Klik hier voor meer informatie
  • Jong en Veer - Korting op diensten gericht op het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk klimaat. Gratis telefonische helpdesk. 
  • Vernet Verzuimnetwerk - Korting op deelname aan de verzuimbenchmark.
  • Vitaal Verder - Korting op arbodienstverlening, arbeidsdeskundige diensten en gratis telefonische helpdesk.

Het totaaloverzicht van samenwerkingspartners van WGV Zorg en Welzijn staat op deze pagina vermeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Beleidsadviseur Staf en Projectleider Martine Duenk, tel: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.