Professionele identiteit

In de praktijk denken we nogal eens in trajecten van professionalisering: is dat de oplossing? Is het de weg van duurzaam leren en ontwikkelen? Hoe zorgen we voor eigenaarschap, uniciteit en zelfsturing in die trajecten van professionalisering? Zorgprofessionals die leren en ontwikkelen van binnenuit zijn niet vanzelfsprekend. Wat vraagt het, als HR professionals, van ons advies en van onze ondersteuning?

Anders leren
Als WGV Zorg en Welzijn beschrijven we deze puzzel als volgt op onze website: “De sector zorg en welzijn staat aan de vooravond van de vierde industriële revolutie: de digitalisering van de samenleving. Werk wordt anders verdeeld en georganiseerd. Slimmer werken, flexibel organiseren, maar ook anders leren“. Dat ‘anders leren’ zou wel eens een sleutel kunnen zijn, een belangrijk stukje in het leggen van de puzzel.

WGV Zorg en Welzijn is samen met een aantal lid-instellingen aan de slag gegaan met deze puzzel. We verbinden leren met de identiteitsontwikkeling van het individu én de professional. Het kan de ruggengraat zijn voor het professionaliseren. Een andere manier van leren, een manier van andersom denken en leren! Een voorbeeld van ‘anders leren’ is van binnenuit leren. Om hier gevoel bij te krijgen hebben we tijdens een workshop geoefend met een vorm van leren van binnenuit. Eigenlijk werken we op deze manier aan professionele identiteit, volgens Manon Ruijters het hart van professionalisering en professionele ontwikkeling. 

Professionele identiteit
Zelfsturing, excellentie, veerkracht en wijsheid in organisaties kunnen, door het werken aan professionele identiteit, verrijkt worden. We proberen een beeld te vormen van de mogelijke waarde van dit concept en het model Professionele identiteit. We willen helder krijgen wat het kan betekenen voor de professionalisering binnen de HR(D)-functies als het gaat om onze professionals. Hierbij heb je bewustwording nodig van: 

  • Wie je bent als persoon;
  • Wat je maakt tot professional;
  • Wat vraagt dit binnen het werk dat je doet (professie);
  • Hoe uit zich dit binnen de context waarin je dat vormgeeft.

In de workshop van 29 mei 2019 zijn de volgende aspecten aan bod gekomen:

  • Kennismaken met het model Professionele identiteit (PI), door dr. Manon Ruijters;
  • Ontdekken en ervaren van PI, je binnenste buiten, een andere manier van leren en professionaliseren;
  • Het verkennen en ontwerpen van PI bijeenkomsten en/of PI ondersteuning.

De bijeenkomst werd gefaciliteerd en geleid door Elly van den Berg. Zij werkt veel met het concept PI en onderzoekt het leren van binnenuit in het hoger beroepsonderwijs.

Vervolg traject
De reacties van de deelnemers waren erg positief. Vandaar dat besloten is om deelnemers te ondersteunen bij het traject porfessionele identiteit binnen hun organisatie. Daarnaast vindt  eind 2019 een 2e sessie voor deze deelnemers plaats, maar ook voor andere geïnteresseerden. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Wiggers, Beleidsmedewerker onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn, via 088 255 66 50 of via mail.
Ben je enthousiast en wil je meer lezen over professionele identiteit? Dan zijn de boeken ‘snoeien en bloeien’ en ‘mijn binnenste buiten’ van Manon Ruijters goede opties.