Re-integratietraject

Als uw medewerker vervangend werk nodig heeft om dreigende arbeidsongeschiktheid te voorkomen, kunt u ZorgSelect inschakelen voor een re-integratietraject. Voor het uitvoeren van de trajecten is ZorgSelect KIWA-gecertificeerd. Hieronder staan de onderdelen van het traject beschreven, waarbij er altijd sprake is van maatwerk.

1. Intake en trajectplan
Het traject begint met een intakegesprek. Tijdens de intake wordt een beeld gevormd over de mogelijkheden ten opzichte van de arbeidsmarkt. Hierin zijn de adviezen uit het arbeidsdeskundig onderzoek en de FML het uitgangspunt. De intake resulteert in een trajectplan. Het trajectplan wordt door de kandidaat, opdrachtgever en de adviseur ondertekend.

2. Arbeidsmarktoriëntatie
De kandidaat ontdekt wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en leert de eigen ‘horizon’ te verbreden. Dit gebeurt door middel van arbeidsmarktoriëntatie, vacature-onderzoek, beroepsoriënterende gesprekken en gerichte opdrachten die het zelfbeeld van de kandidaat verduidelijken. Afhankelijk van het traject is het realiseren van een beroepskeuze het doel.

3. Sollicitatie-instructie
Tijdens de sollicitatie-instructie wordt aandacht besteed aan het schrijven van een cv en sollicitatiebrief, kansrijke manieren om te solliciteren, specifieke aspecten van de diverse werkvelden, de manier waarop iemand zich presenteert en het oefenen van een sollicitatiegesprek. Tevens wordt het gebruik van social media besproken.

4. Begeleiding en bemiddeling
De kandidaat en de adviseur ontwikkelen gezamenlijk zoveel mogelijk activiteiten gericht op het zoeken naar passende vacatures. Daarnaast onderzoeken de adviseur en kandidaat alle mogelijkheden voor een geschikte stageplek, detachering en/of proefplaatsing, met als doel de kans op een reguliere baan te vergroten. Ook is het voor de kandidaat van belang dat hij/zij de kansen op de arbeidsmarkt vergroot door middel van netwerken. Gedurende het traject is hier ruime aandacht voor. Deze begeleiding is er op gericht om de kandidaat zo spoedig mogelijk te helpen aan passende externe werkomgeving. Het resultaat van alle gezamenlijke inspanningen wordt telkens kritisch bekeken. Op deze wijze kan het traject, waar nodig, tijdig worden bijgestuurd.

5. Plaatsing en nazorg
Als er twijfel is over een gevonden baan, dan kan er voorafgaand aan de plaatsing een onderzoek uitgevoerd worden dat uitwijst of de functie passend is voor de kandidaat. Bij dit onderzoek wordt de arbeidsdeskundige geraadpleegd. Nadat de kandidaat een werkplek heeft gevonden wordt het contact met de kandidaat en eventueel met de nieuwe werkgever onderhouden. De adviseur staat klaar voor allerlei relevante vragen.

Verlenging trajecten 2e spoor
De verlengde ondersteuning is bedoeld voor 2e spoorkandidaten die een 9 maanden traject hebben afgesloten en voor wie de termijn van 2 jaar ziekte niet is verstreken. De adviseur van ZorgSelect maakt na 9 maanden een rapportage waarin wordt aangegeven of een verlenging gewenst is. De adviseur geeft daarnaast ook advies over de frequentie van de gesprekken tot het einde wachttijd.

Arbeidsdeskundige diensten
Ook biedt ZorgSelect de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief arbeidsdeskundige diensten af te nemen. Zoals het arbeidsdeskundig onderzoek, een dossierstudie of werkplekonderzoek naar geschiktheid van de functie. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.