Rekeninstrumenten

Instrument instroom personeelsbehoefte

Met dit rekeninstrument rekent u uit hoeveel leerlingen (BOL/BBL, voltijd/deeltijd) u moet opleiden om in de toekomstige personeelsbehoefte van uw organisatie te voorzien. Het instrument maakt het mogelijk om een reële omvang te berekenen voor zowel leerlingplaatsen, als stageplaatsen.

De werkwijze van het instrument is eenvoudig. U vult cijfers in, zoals de omvang van uw organisatie in FTE's, het percentage zorgmedewerkers en het verloop onder de zorgmedewerkers. Daarnaast kunt u een aantal landelijk geldende percentages invoeren, of uw eigen percentages, zoals het opleidingsrendement van het opleidingsinstituut waar u mee samenwerkt. Nadat de cijfers zijn ingevuld, rekent het instrument voor u uit hoeveel leerlingen u een stageplaats moet bieden en opleiden om op langere termijn genoeg personeel te hebben.

Instrument kosten en baten leerlingenbestand

Met het rekeninstrument kosten en baten rekeninstrument brengt u de kosten èn de opbrengsten van uw leerlingenbestand in kaart. U kunt berekenen welke kosten u maakt, zoals stagevergoedingen, begeleiding en organisatorische aspecten. Ook geeft het rekeninstrument inzicht in de baten zoals het stagefonds, subsidieregeling praktijkleren, WVA en besparingen op inzet van regulier personeel.

In verschillende stappen kunt u de gegevens overzichtelijk verwerken. Voor een aantal onderdelen zijn al aantallen, omvang in tijd en bedragen ingevoerd. Deze ingevoerde data kunt u aanpassen als de afspraken hierover voor uw instelling anders zijn. De uitkomsten van het rekeninstrument geven een volledig overzicht van de totale inspanning van de organisatie voor het opleiden van leerlingen en de bijbehorende kosten.

Klik hier voor het rekeninstrument instroom

Klik hier voor het rekeninstrument kosten baten

Meer informatie
Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen gebruikmaken van deze instrumenten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met team onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.