Rekeninstrumenten

Instrument instroom personeelsbehoefte
Met dit rekeninstrument rekent u uit hoeveel leerlingen (BOL/BBL, voltijd/deeltijd) u moet opleiden om in de toekomstige personeelsbehoefte van uw organisatie te voorzien. Het instrument maakt het mogelijk om een reële omvang te berekenen voor zowel leerlingplaatsen, als stageplaatsen.

De werkwijze van het instrument is eenvoudig. U vult cijfers in, zoals de omvang van uw organisatie in FTE's, het percentage zorgmedewerkers en het verloop onder de zorgmedewerkers. Daarnaast kunt u een aantal landelijk geldende percentages invoeren, of uw eigen percentages, zoals het opleidingsrendement van het opleidingsinstituut waar u mee samenwerkt. Nadat de cijfers zijn ingevuld, rekent het instrument voor u uit hoeveel leerlingen u een stageplaats moet bieden en opleiden om op langere termijn genoeg personeel te hebben.

Instrument kosten en baten leerlingenbestand
Met het rekeninstrument kosten en baten rekeninstrument brengt u de kosten èn de opbrengsten van uw leerlingenbestand in kaart. U kunt berekenen welke kosten u maakt, zoals stagevergoedingen, begeleiding en organisatorische aspecten. Ook geeft het rekeninstrument inzicht in de baten zoals het stagefonds, subsidieregeling praktijkleren, WVA en besparingen op inzet van regulier personeel.

In verschillende stappen kunt u de gegevens overzichtelijk verwerken. Voor een aantal onderdelen zijn al aantallen, omvang in tijd en bedragen ingevoerd. Deze ingevoerde data kunt u aanpassen als de afspraken hierover voor uw instelling anders zijn. De uitkomsten van het rekeninstrument geven een volledig overzicht van de totale inspanning van de organisatie voor het opleiden van leerlingen en de bijbehorende kosten.

Dit rekeninstrument is ontwikkeld door Livio en is vervolgens door WGV Zorg en Welzijn geschikt gemaakt voor gebruik door andere zorg- en welzijnsinstellingen in Oost-Nederland.

Instrument kosten en baten van individuele trajecten
Het instrument individuele kosten en baten is gemaakt om uit te rekenen wat verschillende individuele trajecten kosten en opbrengen. Bijvoorbeeld bij de toeleiding van kandidaten vanuit een WW- of WWB-situatie, zij-instromers of arbeidsgehandicapten (Wajong). Ook kunt u trajecten die specifiek zijn voor uw organisatie inpassen in het individueel kosten en baten instrument.

Meer informatie
Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen gebruikmaken van deze instrumenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail. Of vraag via onderstaand formulier één of meerdere instrumenten direct aan.

Rekeninstrument aanvragen

Vul onderstaand formulier in en u krijgt het instrument naar keuze toegestuurd.