Rollen en resultaatgebieden

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden toegevoegde waarde binnen een viertal rollen/resultaatgebieden. Als belangenbehartiger, kenniscentrum, beleidsontwikkelaar en operationeel ondersteuner draagt de vereniging bij aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt in de sector. 

Belangenbehartiger: krachten bundelen
WGV Zorg en Welzijn verenigt niet alleen lidinstellingen maar legt ook verbindingen met alle stakeholders, waaronder werkgeverskoepels, de overheid en het onderwijsveld. In de rol van belangenbehartiger zet WGV Zorg en Welzijn zich namens haar partners in om voorlichting en inzicht te geven over de arbeidsmarktontwikkelingen in de regionale sector zorg en welzijn. 

Kenniscentrum: verbinden & uitwisselen
Als kenniscentrum wil WGV Zorg en Welzijn ‘best practices’ uitwisselen tussen alle geledingen van haar lidinstellingen om afstemming en samenwerking te bereiken op het gebied van arbeidsmarkt- en strategisch HRM-beleid, met als doel ook op langere termijn een kwalitatief hoogwaardig en evenwichtig personeelsbestand te bewerkstelligen. Er worden bruggen geslagen tussen externe partijen die via mantelcontracten hun diensten en kennis aan leden ter beschikking stellen. De vereniging speelt ook een sleutelrol tussen beroepsopleidingen en het werkveld om opleidingen snel aan te passen aan de beroepspraktijk.

Beleidsontwikkelaar: gedeelde waarden ontdekken
Door een brede onderzoeksprogrammering krijgt de vereniging inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in het onderwijs. WGV Zorg en Welzijn is beleidsmatig betrokken bij het wervingsbeleid van haar instellingen door gezamenlijk overleg op dit gebied. Ook onderwerpen als de combinatie werk-privé, vitale medewerkers en actuele transitieprocessen in de jeugdzorg vragen om gezamenlijk beleid. De vereniging laat werkgevers samenkomen en hun gezamenlijke werkgeversperspectieven en waarden ontdekken. Ook uit individuele gesprekken destilleert de vereniging de behoeften van haar lidinstellingen aan ondersteuning op zowel beleidsmatig als operationeel gebied.

Operationeel ondersteuner: samen aan de slag
Strategische beleidskeuzes leiden bij WGV Zorg en Welzijn tot praktische, operationele oplossingen voor HR-professionals bij leden. Hiertoe worden verschillende projecten uitgevoerd en bijeenkomsten georganiseerd.