Sterk Beroepsonderwijs

Vrijdag 12 oktober 2018 vond de bijeenkomst ‘Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn’ plaats. Thema was het verbeteren van de aansluiting van (v)mbo met het werkveld zorg en welzijn in de Achterhoek. Tijdens deze bijeenkomst is er een schets gegeven van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de demografie, er zijn praktijkvoorbeelden de revue gepasseerd en is er verteld over de ‘olifantenpaden’ en over de wijkleercentra in de Achterhoek.

Aan het eind van de bijeenkomst werd de conclusie getrokken dat de wijkleercentra een belangrijke rol kunnen spelen in de verbetering van de aansluiting. Afgesproken is om als volgt te werk te gaan:  Vmbo-scholen die interesse hebben zoeken contact met het wijkleercentrum dat het dichtst bij hen in de buurt staat via Laura Snelder ([email protected]) of Corinne Vellekoop ([email protected] ), beiden wijkleercentra/Graafschap College. Zij zetten de vervolgstap in.

Wijkleercentra
In het Oosten van het land kunnen vmbo- en mbo-studenten op een bijzondere manier praktijkgericht onderwijs volgen; namelijk via een wijkleercentrum. Het wijkleercentrum is voortgekomen vanuit een tekort aan stageplekken binnen de zorgopleiding en is een geschikt alternatief voor de officiële stages. Meer informatie over de Wijkleercentra? Bekijk dan eens dit filmpje of één van de volgende bestanden:
-     Informatie Wijkleercentra en practicum Liemers en Achterhoek;
-     Overzicht wijkleercentra Achterhoek.

Bestanden m.b.t. Sterk Beroepsonderwijs
Hier kunt u bestanden over Sterk Beroepsonderwijs downloaden:

Brief Sterk Beroepsonderwijs
Introductie Sterk Beroepsonderwijs zorg en welzijn
Olifantenpad en wijkleercentra door Theo Blom en Herbert Prange
Het Olifantenpad - Graafschap College-Zorgorganisaties Achterhoek
Stageboek keuzedelen Staring College
Sportondersteuning Sterk Beroepsonderwijs
Beroepsbeeldvormingsactiviteiten_Slingeland
Uitwerking regiogroepen Achterhoek Sterk Onderwijs