Subsidieregelingen

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen van verschillende subsidieregelingen gebruikmaken voor de scholing van personeel.

Stagefonds
Het doel van de subsidie Stageplaatsen Zorg is het stimuleren van het kwalitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stages. Het kabinet heeft besloten het Stagefonds structureel voort te zetten. AEF concludeert dat het Stagefonds voor de sector een waardevol instrument is om meer en betere stages te realiseren, aandacht te besteden aan de toekomstige arbeidsmarktkrapte en het belang van goed personeelsbeleid te agenderen. Lees meer over het Stagefonds Zorg.

Subsidieregeling praktijkleren
De subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Deze vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs (WVA onderwijs). De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de student of leerling. De subsidie is er voor werkgevers van, vmbo-leerwerkplaatsen, mbo-leerwerkplaatsen (BBL), promovendi of technologisch ontwerpers. Lees hier meer over de subsidie.

Subsidieregeling KPZ
Het doel van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KPZ) is medisch specialistische zorginstellingen te stimuleren de benodigde investeringen in personeel te realiseren, zodat het personeel in staat is om ook in de toekomst de zorgverlening adequaat te kunnen blijven leveren.

WGV Zorg en Welzijn kan u in contact brengen met een subsidie-adviesbureau dat u kan ondersteunen vanaf de aanvraag tot en met de accountantsverklaring.

Meer informatie
Het Actie Leer Netwerk heeft een overzicht samengesteld met relevante regelingen voor onderwijs en werkveld in zorg en welzijn. Klik hier voor meer informatie.