Samenwerking met Teamshape

teamshape

Het begint met werkplezier
Werkplezier is geen luxe, maar een noodzaak. Want werkplezier zorgt dat iemand meer regie neemt, met meer eigenaarschap tot gevolg. Zo ontstaat een opwaartse spiraal van autonomie, eigenaarschap en werkplezier. En dat levert heel veel moois op: lager verzuim, minder verloop, een hogere klanttevredenheid, minder incidenten en overall een effectievere organisatie.

Maak verandering vanzelfsprekend
Je hoort vaak dat medewerkers niet willen veranderen. Maar dat is niet zo. Medewerkers willen best veranderen, ze willen alleen niet veranderd worden. En ze weten vaak niet hoe. Teamshape geeft organisaties gereedschappen waarmee het gewenste gedrag logisch wordt. Onze aanpak maakt positieve verandering vanzelfsprekend.

Bevorder werkplezier, autonomie en eigenaarschap
We helpen medewerkers om helder te krijgen waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat daarvoor nodig is. Wanneer mensen zelf mogen aangeven wat ze willen veranderen en wanneer en hoe ze daarin ondersteund worden, ontstaat er autonomie. Uit die autonomie groeit eigenaarschap: medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf als voor hun werk. Ze zorgen dat het steeds beter gaat.

Ledenvoordeel
Het volledige Teamshape Synergy programma wordt tegen gereduceerde prijzen per maand aangeboden aan de leden van WGV Zorg en Welzijn.

Licenties 0 - 500 deelnemers: 10% korting op het standaard tarief.
Licenties 501 – 1000 deelnemers: 15% korting op het standaard tarief.
Consultancy Medior: 10% korting op het tarief van €125,- per uur.
Consultancy Senior: 10% korting op het tarief van €150,- per uur.

Aanvullende voorwaarden:

  • IJkpunt voor aantal deelnemers per organisatie is op 1 april en 1 oktober.
  • Resultaten van het Teamshape programma zijn te bereiken door gebruik gedurende een periode van minimaal 12 maanden.
  • Alle tarieven zijn exclusief BTW.
  • Facturatie consultancy is op basis van nacalculatie van uitgevoerde uren/werkzaamheden.