Testen & vragenlijsten

ZorgSelect voert testen uit in opdracht van werkgevers in het kader van selectie, loopbaanontwikkeling en/of re-integratie. Met behulp van deze testen kan het werk- en denkniveau, persoonlijke competenties en drijfveren van kandidaten in beeld worden gebracht. Ook kan een test worden ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over beroepsinteresses en opleidingsmogelijkheden. Welke test wordt ingezet, hangt af van de reden en het doel van de aanvraag. De testen kunnen worden ingezet om het potentieel van een (toekomstig) medewerker te bepalen, als ondersteuning bij loopbaanbegeleiding of om een studie, beroep of carrièrerichting te kiezen.

Testen
De testen van ZorgSelect worden vooral op de volgende gebieden ingezet:

Werkwijze
Aan het begin van het testonderzoek geeft de consulent van ZorgSelect informatie over de testen en bespreekt zij met u de aanmelding en achtergrond van de kandidaat/medewerker. Aanmelding voor het kennismakingsgesprek met de medewerker gebeurt in overleg. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de inhoud van de testprocedure; dit kan variëren van één tot meerdere dagdelen. Voor de beroepenoriëntatie is het goed om rekening te houden met een tijdsduur van minimaal een maand. Na de testen worden de resultaten met de medewerker besproken. De testresultaten worden in een uitgebreide en overzichtelijke rapportage geplaatst. 

Richtlijnen NIP
ZorgSelect beschikt over betrouwbaar en valide testmateriaal om maatwerk te leveren en adviseert graag over het wel of niet inzetten van testen in een interne procedure. De richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) worden daarbij nageleefd. Dit houdt onder andere in dat de kandidaat toestemming moet geven voor het doorsturen van de rapportage.

Ontwikkelingen in testen
Er zijn vele ontwikkelingen op het gebied van de testen. ZorgSelect blijft op zoek naar betrouwbare en valide testen. Hierbij willen wij u door middel van aanvullende testen ondersteunen om de kwaliteit binnen uw organisatie optimaal te benutten. Te denken valt aan de nieuwe onderdelen: cultuurbeleving en omgaan met veranderingen. Geef uw wensen aan, zodat wij u verder kunnen informeren.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of zoekt u een combinatie van mogelijkheden? ZorgSelect informeert u graag. Neem contact met Cili Even via [email protected] of 088 255 66 50.