Mobiliteit/duurzame inzetbaarheid

Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is het belangrijk dat ze stil staan bij de eigen kwaliteiten, keuzes en inzetbaarheid. Ook als een medewerker zijn functie niet meer kan of wil uitoefenen is het goed om te onderzoeken welke alternatieven er (nog) zijn. Het is dan verstandig om opnieuw naar de eigen loopbaan te kijken en stil te staan bij de vragen: waar ligt mijn interesse, wat kan ik (al), wat past bij mijn persoonlijkheid en mogelijkheden? Om antwoord te krijgen op deze vragen kan gebruik worden gemaakt van de verschillende testmogelijkheden van ZorgSelect. Welke onderdelen passend zijn, is afhankelijk van de reden van aanmelding. Bij de beroepenoriëntatie merken we dat het medewerkers goed kan helpen om los te komen van de eigen functie of situatie.

Beroepenoriëntatie (interesse inclusief beroepenmatch)
Binnen de beroepenoriëntatie wordt de kandidaat ondersteund bij het in beeld brengen van interesses en competenties. Met de uitslagen van de interesse- en competentievragenlijst kan op efficiënte wijze een koppeling worden gemaakt naar beroepen, opleidingen, cursussen en mogelijke vacatures. In dit proces heeft de kandidaat een actieve rol.

Afhankelijk van de vraag kan de beroepenoriëntatie prima aangevuld worden met de volgende onderdelen (dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever):

Loopbaanwaarden
Binnen het onderdeel Loopbaanwaarden brengt de kandidaat de belangrijkste motivaties voor werk in beeld, de kernwaarden. Omdat waarden in de loop van de tijd veranderen worden de kernwaarden in een toekomstperspectief geplaatst. De kandidaat kan deze kernwaarden uiteindelijk toetsen aan de mogelijk favoriete beroepen.

Spiegelbeeld
In dit onderdeel kunnen vragenlijsten worden ingezet op het gebied van interesses, competenties en menstype. Spiegelbeeld houdt de kandidaat op het desbetreffende gebied als het ware een spiegel voor: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Kenmerkend voor dit onderdeel is de mogelijkheid om online aan anderen feedback te vragen, hierdoor kan het onderdeel uitgebouwd worden tot een 360-graden feedback.

De volgende testonderdelen kunnen een prima aanvulling zijn:
leerbaarheid/capaciteiten, competenties, omgaan met veranderingen, Management Competentie Scan en Leiderschapsrollen. Meer informatie over deze onderdelen is te vinden onder Werving en selectie.

Na het eerste gesprek met de kandidaat kan het beste worden bepaald welke onderdelen het beste passen bij de vraag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cili Even via [email protected] of 088 255 66 50.