Opleiden/scholing

Leerbaarheidsbepaling
Om een inschatting te maken van het best passende opleidingsniveau van uw medewerker kunt u de leerbaarheidsbepaling inzetten. Vragen die met de leerbaarheidsbepaling beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Zou de medewerker het opleidingsniveau aankunnen?
  • Welk opleidingsniveau past het beste bij de medewerker?
  • Is dat opleidingsniveau een verstandige keuze?

De leerbaarheidsbepaling wordt vooral ingezet voor medewerkers die intern willen doorgroeien naar een hogere functie en waarvoor ze vaak een opleiding moeten volgen.

De leerbaarheidsbepaling geeft inzicht in het werk- en denkniveau van de kandidaat. Het meten van capaciteiten (werk- en denkniveau) behoort tot de beste voorspellers voor werksucces. Onder cognitieve capaciteiten wordt het geheel van vermogens verstaan dat betrekking heeft op leren, redeneren, het omgaan met nieuwe situaties en problemen oplossen.

Als aanvulling op de leerbaarheidsbepaling kunt u prima denken aan één of meer van onderstaande vragenlijsten:

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid worden de persoonlijkheidskenmerken ("karaktertrekken") bedoeld die iemand heeft. Iemands persoonlijkheid is van invloed op het gedrag dat hij of zij in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld een werksituatie, laat zien. De persoonlijkheidsvragenlijst die wordt ingevuld is bedoeld om een inschatting te maken van de persoonlijke competenties. Resultaten kunnen volgens de Big Five kenmerken (extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellectuele autonomie), eigenschappen en/of competenties worden gerapporteerd. Afhankelijk van de vraag kunnen er ontwikkeltips worden gegeven.

Drijfveren
Het meten van drijfveren voor werk is een onderdeel van het effectief functioneren. Een drijfveer zegt iets over wat iemand wil bereiken, over wat iemand beweegt. Een vragenlijst geeft informatie over wat iemand in beweging brengt. Sluiten persoonlijke ambities aan bij de huidige functie of organisatie? En waar wordt iemand door gemotiveerd?

Omgaan met veranderingen 
Binnen dit onderdeel wordt gekeken in hoeverre iemand in staat is te veranderen. Mensen die over verandervermogen beschikken, zijn in staat hun gedrag aan te passen aan de eisen die de (nieuwe) situatie stelt.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cili Even via [email protected] of 088 255 66 50.