Testen voor managers

Speciaal voor het testen van managers heeft ZorgSelect de Management Competentie Scan (MCS). 

De Management Competentie Scan (MCS) is een bijzonder onderdeel omdat het om een praktijksimulatie gaat waarmee in korte tijd de belangrijkste managementcompetenties worden beoordeeld. Met de MCS kunt u snel en objectief een herkenbaar managementprofiel verkrijgen. De MCS meet de belangrijkste management competenties: delegeren, plannen en organiseren, prioriteiten stellen, oordeelsvorming, probleemanalytisch vermogen, voortgangscontrole, algemene effectiviteit en ondernemerschap. De MCS is geschikt voor mbo, hbo en academici.

De Management Competentie Scan kan prima worden aangevuld met de volgende onderdelen (dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever):

Capaciteiten
Geven inzicht in het werk- en denkniveau en werk gerelateerde competenties van de kandidaat. Het meten van capaciteiten (werk- en denkniveau) behoort tot de beste voorspellers voor werksucces. Onder cognitieve capaciteiten wordt het geheel van vermogens verstaan dat betrekking heeft op leren, redeneren, het omgaan met nieuwe situaties en problemen oplossen. 

Competenties
Het meten van persoonlijkheidseigenschappen geeft informatie over de persoonlijkheid en het gedrag van de kandidaat. Het gaat hierbij om werk gerelateerde competenties zoals prestatiemotivatie, plannen en organiseren, samenwerken, flexibiliteit, enz. 

Leiderschapsrollen
Bij het meten van best passende leiderschapsrollen wordt uitgegaan van het model van Quinn. Hierbij geldt dat niet één leiderschapsrol de beste is, maar dat de diverse leiderschapsrollen concurreren met elkaar en elkaar aanvullen. Het vermogen om in verschillende situaties meerdere tegenstrijdige rollen te vervullen zal tot een beter bedrijfsresultaat leiden. Met de resultaten kan gekeken worden welke leiderschapsrollen het beste bij de kandidaat passen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cili Even via [email protected] of 088 255 66 50.