Werving en selectie

Werkgevers zijn gebaat bij het vinden van de juiste medewerker op de juiste plaats. Hierbij kan het capaciteiten- en competentieonderzoek van ZorgSelect ondersteunen. Door het onderzoek krijgt u als werkgever inzicht of de (toekomstig) medewerker over het gevraagde werk- en denkniveau en de werk gerelateerde competenties beschikt. Dit kan een goede aanvulling zijn binnen het werving- en selectieproces of binnen een reorganisatie/transitie waarin functies veranderen en medewerkers een nieuwe functie of rol gaan vervullen.   

Capaciteiten- en Competentieonderzoek
Het Capaciteiten- en Competentieonderzoek geeft inzicht in het werk- en denkniveau en werk gerelateerde competenties. Het meten van capaciteiten (werk- en denkniveau) behoort tot de beste voorspellers voor werksucces. Onder cognitieve capaciteiten wordt het geheel van vermogens verstaan dat betrekking heeft op leren, redeneren, het omgaan met nieuwe situaties en problemen oplossen. Het meten van persoonlijkheidseigenschappen geeft informatie over de persoonlijkheid en het gedrag van de kandidaat. Het gaat hierbij om werk gerelateerde competenties zoals prestatiemotivatie, plannen en organiseren, samenwerken, flexibiliteit, enz. De rapportage kan gericht zijn op selectie of ontwikkeling.

Afhankelijk van de vraag kunnen aanvullende vragenlijsten worden ingezet. Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever. Hierbij kan gedacht worden aan:

Drijfveren
Het meten van drijfveren voor werk is een onderdeel van het effectief functioneren. Een drijfveer zegt iets over wat iemand wil bereiken, over wat iemand beweegt. Een vragenlijst geeft informatie over wat iemand in beweging brengt. Sluiten persoonlijke ambities aan bij de huidige functie of organisatie? En waar wordt iemand door gemotiveerd?

Omgaan met veranderingen 
Binnen dit onderdeel wordt gekeken in hoeverre iemand in staat is te veranderen. Mensen die over verandervermogen beschikken zijn in staat hun gedrag aan te passen aan de eisen die de (nieuwe) situatie stelt. 

Management Competentie Scan
De Management Competentie Scan (MCS) is een praktijksimulatie waarmee in korte tijd de belangrijkste managementcompetenties worden beoordeeld. Met de MCS kunt u snel en objectief een herkenbaar managementprofiel verkrijgen.  De MCS meet de belangrijkste management competenties: delegeren, plannen en organiseren, prioriteiten stellen, oordeelsvorming, probleemanalytisch vermogen, voortgangscontrole, algemene effectiviteit en ondernemerschap. De MCS is geschikt voor mbo, hbo en academici.

Leiderschapsrollen
Bij het meten van best passende leiderschapsrollen wordt uitgegaan van het model van Quinn. Hierbij geldt dat niet één leiderschapsrol de beste is, maar dat de diverse leiderschapsrollen concurreren met elkaar en elkaar aanvullen. Het vermogen om in verschillende situaties meerdere tegenstrijdige rollen te vervullen zal tot een beter bedrijfsresultaat leiden. Met de resultaten kan gekeken worden welke leiderschapsrollen het beste bij de kandidaat passen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cili Even via [email protected] of 088 255 66 50.