Toekomst in beeld

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jarenlang  met krapte en tekorten. Op dit moment werkt al 1 op de 7 mensen in de sector, bij ongewijzigd beleid moet dit richting de 1 op de 4 in 2040. In de komende jaren zullen er te weinig nieuwe mensen beschikbaar zijn om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. De oplossingen voor de vraagstukken zullen dus uit meerdere hoeken moeten komen. Denk hierbij aan technologische innovaties (de inzet van technologie voor verhoging van productiviteit en/of substitutie van arbeid) en sociale innovaties (anders werken, anders organiseren).

Hoe ervaren werkgevers uit andere sectoren dit? Welke problemen ervaren zij in hun personeels- of arbeidsmarktbeleid? En hoe gaan ze om met deze problemen? Hoe innoveren zij en waarop? Hoe gaan zij om met de toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt? Zien ze hierin bedreigingen of kansen?  Welke adviezen zouden werkgevers in andere sectoren -niet gehinderd door enige kennis van zaken - geven aan de sector zorg en welzijn? Wat kan onze sector van hen leren?

De artikelreeks 'Toekomst in beeld' gaat in op al deze vragen. Voor deze reeks zijn verschillende toonaangevende organisaties buiten de sector zorg en welzijn geïnterviewd. Hieronder vindt u de zes artikelen die in deze reeks zijn verschenen. In september 2022 is de Slotpublicatie Toekomst in Beeld verschenen. Hierin vindt u de zes interviews met daarnaast de belangrijkste inzichten, tips, aandachtspunten en ideeën uit andere sectoren.

Visual_Toekomst_in_Beeld