Topfit CitizenLab Mantelzorg

In het project Topfit CitizenLab Mantelzorg, dat onderdeel is van het project TOPFIT, willen we de gezondheid en (werk)belasting van Twentse mantelzorgers die werkzaam zijn in zorg en welzijn onderzoeken. En we willen kijken of we dit (preventief) kunnen verbeteren met een technologische oplossing of innovatie.

Wat is Topfit?
Topfit is een samenwerkingsprogramma van onder andere Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en het bedrijfsleven. Burgers worden actief betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van technologie. Het doel is om te komen tot een betere acceptatie en succesvollere implementatie, zodat mensen ‘twee jaar langer gezond ouder worden’ door nieuwe preventieve, gepersonaliseerde zorgtechnologie en voeding- en leefstijloplossingen te ontwikkelen. Daarnaast draagt Topfit bij aan groei van bedrijven, bedrijvigheid en snellere implementatie van producten in de praktijk.   

Project Topfit CitizenLab Mantelzorg 
WGV Zorg en Welzijn is betrokken bij het project Topfit CitizenLab Mantelzorg. In het project gaan we op zoek naar manieren om de duurzame inzetbaarheid van de mantelzorgverlenende zorgmedewerker te behouden en te bevorderen. Daarbij hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Met Topfit willen we samen met mantelzorgers manieren bedenken en uitproberen die kunnen helpen om de combinatie werk en mantelzorg goed te kunnen volhouden. Mensen hebben vaak zelf al ideeën bedacht; her en der zijn (e-health-) tools en hulpmiddelen ontwikkeld voor mantelzorgers en voor professionals en daarnaast bieden veel werkgevers  verschillende faciliteiten. Niemand lijkt hier echter het overzicht van te hebben, hoewel de coronacrisis de toepassing van digitale communicatie flink lijkt te stimuleren. In het project willen we al deze opties bij elkaar brengen om samen met de mantelzorgers de toepasbaarheid te testen, te verbeteren of nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

We willen dat op een creatieve manier gaan doen, met veel ruimte voor inbreng van alle deelnemers. Door de coronacrisis lukt dit niet op korte termijn. Daarom willen we eerst de invloed van die situatie op het verlenen van mantelzorg in beeld brengen en tevens op het gebruik van communicatietechnologie. We zijn daarvoor op zoek naar medewerkers in uw organisatie die naast hun werk in de zorg ook nog mantelzorg verlenen. Graag bespreek ik met u hoe we met deze medewerkers in contact kunnen komen.

Meer informatie & aanmelden
Voor meer infomatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Topfit CitizenLab Mantelzorg. Of u kunt mailen met André of Sarah. 

André Bieleman, associate lector Arbeid&Gezondheid, Saxion [email protected], 06 - 12 36 57 25.

Sarah Kerklaan, onderzoeker Saxion, [email protected], 06 - 82 29 77 54.

Beleidsadviseur WGV Zorg en Welzijn, [email protected], of 088 255 66 50