Uitstroomonderzoek

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe?
Maar weinig organisaties in zorg en welzijn voeren structureel uitstroomonderzoek uit. Bovendien mist vaak vergelijkingsmateriaal. Omdat we het belangrijk vinden dat we meer inzicht hebben in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers voert WGV Zorg en Welzijn een uitstroomonderzoek uit.

Het uitstroomonderzoek is opgezet in samenwerking met Presearch, specialist op dat gebied. Dankzij de samenwerking met 12 andere regionale werkgeversverbanden kunnen we goede benchmarkinformatie bieden voor uw organisatie.

Waarom deelnemen aan het uitstroomonderzoek?

De voordelen op een rij:

  • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot uw organisatie
  • Stuurinformatie voor uw eigen organisatie
  • Doorlopend inzicht in de resultaten
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor uw organisatie zichtbaar is
  • Eenvoudig te genereren managementinformatie
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
  • Benchmarkmogelijkheden

Bekijk hier een voorbeeld van de vragenlijst die de uitstromende medewerker via een link ontvangt.

NB: Indien gewenst kunnen er gratis 5 organisatiespecifieke vragen worden toegevoegd aan de vragenlijst. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Presearch zal hierover contact met u opnemen.

Kosten
De kosten voor deelname aan het uitstroomonderzoek bestaan uit implementatiekosten à € 395,- excl. btw (eenmalig) en € 595,- excl. btw per jaar. 

Het vervolg
Na opgave wordt er contact met u opgenomen door Presearch om de installatie en procedure door te spreken, krijgt u het contract en kunt u eventuele (maatwerk) wensen doornemen. U ontvangt vervolgens van Presearch een link naar de vragenlijst. Vervolgens benadert u uw uitstromende medewerkers per e-mail, met daarin deze link. Bij meer dan 10 respondenten, dit om herleidbaarheid zo klein mogelijk te houden, ontvangt u automatisch data in uw dashboard.

Binnen uw dashboard kunt u benchmarken met landelijke cijfers naar branche en regiocijfers naar branche. Daarnaast zijn er diverse filtermogelijkheden. Het levert u zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op: denk aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze waardevolle sturingsinformatie kunt u doelgericht verbeteringen aanbrengen in uw strategisch personeelsbeleid. 

Aanmelden
U kunt uw organisatie op elk gewenst moment aanmelden voor het uitstroomonderzoek via deze link

Vragen?
Neem contact op met beleidsmedewerker Johan Stubbe, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.