Vacatures melden voor SROI/Participatiewet

Naar aanleiding van wensen uit het werkveld om de verplichtingen vanuit de aanbestedingen ten aanzien van SROI (Social Return On Investment) en de afspraken gemaakt ten aanzien van de Participatiewet te stroomlijnen, heeft de vereniging in samenwerking met het werkplein Twente en enkele aangesloten zorgorganisaties (onder andere Aveleijn) ter ondersteuning een module ontwikkeld.

Het recruitmentsysteem van ZorgSelect is nu zo ingericht dat de aanmelding van vacatures in het kader van Social Return on Investment (SROI) en de Participatiewet veel overzichtelijker verloopt.

Hoe werkt het?
Een werkgever boekt een vacature in of wijzigt een bestaande interne vacature en geeft de status ‘werkplein’ mee. In de vacature selecteert de werkgever de contactpersoon van het werkplein. Nadat de werkgever de vacature heeft opgeslagen gaat er een mail naar de adviseur van het werkplein met de mededeling dat er een vacature is ingeboekt. De werkpleinadviseur kan de vacature inzien en -door in te loggen in het ZorgSelectsysteem- kandidaten toevoegen als zijnde sollicitanten. Deze kandidaten worden bij de vacature geplaatst (net als sollicitanten) en zijn te onderscheiden door het vinkje in de kolom ‘werkplein’. De werkgever kan de kandidaten inzien en op de gebruikelijke digitale wijze uitnodigen of afwijzen. Indien er geen (geschikte) kandidaten zijn, kan de werkgever de vacature door middel van het wijzigen van de status extern online zetten. In de module zit een rapportagetool ingebouwd. Deze tool ondersteunt de werkgevers in de verantwoording naar de werkpleinen (gemeenten en UWV). Overigens kan deze optie ook los van eventuele SROI-verplichtingen door werkgevers worden gebruikt om invulling te geven aan het Sociaal Akkoord en de daaraan gekoppelde banenafspraak.