Van werkstress naar werksucces 

Medewerkers in de zorg en welzijn hebben een zware periode achter de rug met angst, zorgen, vermoeidheid en hoge werkdruk. In deze training ga je met je team bekijken hoe je die afgelopen periode op een positieve manier kan inzetten. Iedereen heeft deze periode op een eigen manier ervaren en eigen methoden ontwikkeld om er mee om te gaan. Hoe kunnen we hiervan leren met elkaar? Wat valt ieder individueel op? Welke plek neem jij in het team in? Hoe gaan we met elkaar verder?  

traning_werkst

Voor wie? 
De 2-daagse training Van werkstress naar werksucces is een teamtraining en bedoeld voor medewerkers in de sector zorg en welzijn.  

Waarom meedoen (voor medewerker)?  
Gun jezelf de energie om het werk weer op een positieve manier te bekijken. Ontdek als team wat jullie sterke punten zijn, hoe je elkaar kunt steunen en op welke momenten je steun nodig hebt en waar je die kunt krijgen.  Zodat je samen weer op een positieve manier kunt werken als een beter functionerend team. 

Waarom organiseren (voor organisatie)? 
Als jouw medewerkers beter in hun vel zitten en zich gesteund voelen door elkaar gaat het werk beter, vermindert het verzuim en ziekte.  

Meer informatie 
De training bestaat uit twee dagdelen van 3 uur voor teams van minimaal 6 en maximaal 10 personen en zijn zowel online als fysiek te volgen. Medewerkers ontvangen tijdens het eerste dagdeel een werkmap waarin persoonlijke doelen, het geleerde en vervolgacties bijgehouden kunnen worden. Voor leden van de WGV zijn er geen kosten aan verbonden. Training plannen? Neem contact op met Petra Harink of Cili Even.