Samenwerking met Vernet

WGV Zorg en Welzijn heeft een raamovereenkomst met Vernet Verzuimnetwerk. Voor leden van WGV Zorg en Welzijn heeft de overeenkomst en de samenwerking een strategische meerwaarde. Een actueel cijfermatig inzicht is wenselijk voor individuele instellingen om te benchmarken. Met de Vernet Viewer bent u in staat om slagvaardig te reageren en te anticiperen op zowel de interne, als externe ontwikkelingen op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

Naast de landelijke cijfers levert deze samenwerking ook regionaal cijfermateriaal op, zodat u uw cijfers ook daartegen kunt afzetten. Voor WGV Zorg en Welzijn is de actualiteit van regionaal cijfermateriaal ook interessant, o.a. in het kader van strategisch personeelsmanagement zijn de gegevens van Vernet een waardevolle aanvulling.

Als lid van WGV Zorg en Welzijn kunt u bij het afsluiten van een nieuw abonnement op de Vernet Viewer een korting van 15% op de kosten van het abonnement aanvragen. Wanneer u een abonnement heeft op de Vernet Viewer en lid bent van WGV Zorg en Welzijn, ontvangt u automatisch een korting van 10% op de Vernet Viewer. Wanneer u voor het eerst een abonnement neemt op de Vernet Viewer, ontvangt u in het eerste jaar een korting van 15% en daarna ook de korting van 10%.

Download hier de flyer over de Vernet Viewer.