Samenwerking met Vernet Verzuimnetwerk

Vernet is marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Zij helpen werkgevers en brancheorganisaties om meer grip te krijgen op verzuim en te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. De Viewer, het basisrapport van Vernet, biedt klanten op kwartaalbasis inzicht in de verzuimcijfers van de eigen organisatie afgezet tegen de branchecijfers. Door te vergelijken met de branchecijfers worden cijfers in perspectief gezet. De cijfers wijzen je op de verbetermogelijkheden in de organisatie, met deze informatie kan de werkgever snel en doeltreffend aan de slag.

Als lid van WGV Zorg en Welzijn krijgt u korting op de Vernet Viewer. Naast de landelijke cijfers levert deze samenwerking ook regionaal cijfermateriaal op, zodat u uw cijfers ook daartegen kunt afzetten. Voor WGV Zorg en Welzijn is de actualiteit van regionaal cijfermateriaal ook interessant, o.a. in het kader van strategisch personeelsmanagement zijn de gegevens van Vernet een waardevolle aanvulling.

Meer weten over Vernet of een voorbeeld Viewer ontvangen? Kijk dan op www.vernet.nl of neem contact op met [email protected].