Beleid duurzame inzetbaarheid

Van zowel werkgevers als werknemers wordt steeds meer verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomstige inzetbaarheid. Dat is de reden dat beleid duurzame inzetbaarheid al jaren een van de speerpunten is van WGV Zorg en Welzijn. 

Wij faciliteren zorg- en welzijnsorganisaties bij het op peil houden en verhogen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit gebeurt in netwerkbijeenkomsten en trainingen, door het bundelen van kennis en afspraken met samenwerkingspartners.

Meer informatie
Neem contact op met het team Vitaliteit en Preventie: 088 255 66 50 of stuur een mail.