Beleid duurzame inzetbaarheid

Van zowel werkgevers als werknemers wordt steeds meer verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomstige inzetbaarheid. Dat is de reden dat beleid duurzame inzetbaarheid al jaren een van de speerpunten is van WGV Zorg en Welzijn. 

Wij faciliteren zorg- en welzijnsorganisaties bij het op peil houden en verhogen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit gebeurt in netwerkbijeenkomsten en trainingen, door het bundelen van kennis en afspraken met samenwerkingspartners.

Het concept het huis van werkvermogen vormt de basis voor de diverse activiteiten. Het werkvermogen is de mate waarin medewerkers zowel lichamelijk als geestelijk in staat zijn om te werken. In het huis van werkvermogen staan factoren die hier invloed op hebben. De onderste verdieping van het huis is de basis en bevat de fysieke en geestelijke gezondheid. Daarna hebben medewerkers kennis en vaardigheden nodig om het werk goed te kunnen doen. De volgende verdieping bestaat uit werkattitude en motivatie. De bovenste verdieping is arbeid. Het werkvermogen wordt beïnvloed van buitenaf, door familie, vrienden en de samenleving in zijn geheel. De werk-privé balans heeft een effect op het  werkvermogen. Een stressvolle baan of overwerk heeft gevolgen voor gezin, familie en vrienden. Omgekeerd werkt de privésfeer door op het werk.

Meer informatie