Vrijwilligers

De samenleving verandert in een rap tempo, en niet op de laatste plaats de zorg. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk. Was de traditionele definitie van vrijwilligerswerk een paar jaar geleden nog 'werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving', tegenwoordig worden ook begrippen als mantelzorg en participatie verward met vrijwilligerswerk. Waren voorheen vrijwilligers vooral ouderen die vele jaren verbonden waren aan een organisatie, tegenwoordig zijn ook jongeren en dertigers/veertigers geïnteresseerd in het (incidenteel) doen van vrijwilligerswerk.

Als zorg- of welzijnsorganisatie met vrijwilligers aan de slag
Het PEP E-boek biedt u allerlei informatie, kennis, hulpmiddelen en tools waarmee u in korte tijd uw instelling kunt versterken, professionaliseren en efficiënter kunt werken.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.