Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met medewerkers, die strafbaar gedrag plegen jegens cliënten en vervolgens 'ongestoord' van organisatie naar organisatie trekken en grote emotionele en materiële schade aanrichten. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een belangrijk instrument en slot op de deur tegen diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgpersoneel. 

Vergewisplicht, VOG en Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn
Sinds 1 januari 2016 zijn zorgorganisaties verplicht om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen. Een VOG wordt op grond van juridisch relevante antecedenten bijna niet geweigerd. Dit systeem alleen is niet waterdicht. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een aanvullend instrument dat door het veld is ontwikkeld en bijdraagt aan de integriteit van zorgmedewerkers en aan de zorgkwaliteit. Het register zorgt ervoor dat zorgaanbieders elkaar tijdig kunnen waarschuwen als er personen zijn ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag naar cliënten toe. Met het Waarschuwingsregister kunnen organisaties op praktische wijze voldoen aan de vergewisplicht.

waarschuwingsregis_thumbnail
Animatie Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Samen houden wij de zorg veilig en integer
Een veilige zorgrelatie, dat willen we natuurlijk allemaal. Een register waar voldoende werkgevers bij zijn aangesloten is daarbij onmisbaar. Het vergroot de veiligheid en het vertrouwen binnen uw organisatie en draagt bij aan een zorgzame, veilige woonomgeving voor uw cliënten én een prettige werksfeer voor al uw medewerkers. Het Waarschuwingsregister werkt het best wanneer alle organisaties die zich aansluiten, de personen die over de schreef gaan ook daadwerkelijk registreren. Het Waarschuwingsregister is een register van preventie en registratie, maar bovenal van samenwerking.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de landelijke website.