Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn zal per 1 januari 2022 ophouden te bestaan. Het register, dat in 2014 startte op initiatief van werkgevers in de ouderenzorg, is opgericht om te voorkomen dat zorginstellingen medewerkers in dienst nemen of inzetten die ergens anders grensoverschrijdend gedrag hadden vertoond.

Geen wettelijke verplichtstelling
Vorig jaar is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met een wetstraject voor wettelijke verplichtstelling van het Waarschuwingsregister, maar heeft begin dit jaar besloten hiervan af te zien vanwege een aantal belangrijke praktische en juridische bezwaren. Omdat het ministerie het doel van het Waarschuwingsregister, het bevorderen van een veilige zorgrelatie, onderschrijft, is in opdracht van het ministerie een bestuurlijke verkenning uitgevoerd naar het beleggen van het eigenaarschap bij meerdere (koepels van) zorg- en welzijnsorganisaties.

Onvoldoende draagvlak
De uitkomsten van deze bestuurlijke verkenning zijn mede de reden voor de beëindiging. Ondanks dat veel organisaties overwegend positief zijn over het register en deze in de praktijk wel degelijk voorziet in een functie, bestaat er geen draagvlak om het Waarschuwingsregister door te (laten) ontwikkelen. De dekkingsgraad is, ondanks jarenlange inspanningen, ongeveer 20%. Voor de huidige deelnemende organisaties bewijst het register zijn waarde. Maar dit percentage is, naar het oordeel van RegioPlus, te laag om als instrument landelijk effectief te zijn.

Wat betekent dit voor u?
Voor u als deelnemende organisatie betekent dit onder meer dat u:
• het Waarschuwingsregister niet meer kunt gebruiken om invulling te geven aan de vergewisplicht op grond van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Voor alternatieve instrumenten verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid;
• interne procedures en uw HR beleid dient aan te passen daar waar het Waarschuwingsregister genoemd staat;
• ex-medewerkers die u geregistreerd heeft op de hoogte dient te stellen – voor zover mogelijk – dat zij per 1 januari aanstaande niet meer in het Waarschuwingsregister vermeld staan.

Meer informatie
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Martine Duenk. U kunt ook contact opnemen met Safia El Habhoubi van RegioPlus via [email protected] of 079-3230319.