Webapp Huis van Werkvermogen

De webapplicatie Huis van Werkvermogen is een hulpmiddel voor teams om met elkaar in gesprek te gaan over hun duurzame inzetbaarheid. De app is ontwikkeld door Bewegen Werkt!, Colijn & Partners en WGV Zorg en Welzijn. Veel organisaties maken gebruik van het concept het Huis van Werkvermogen. In het concept worden factoren omschreven die invloed hebben op de inzetbaarheid van medewerkers. Het concept helpt organisaties om het thema duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ te geven.

Met de webapp scoren teamleden de inzetbaarheid van hun team aan de hand van 10 vragen. Het teamresultaat dat hier uitkomt wordt visueel weergegeven en is de basis voor het teamgesprek. De app is vrij toegankelijk en gemakkelijk in gebruik.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Hilda Regterschot.