Wendbaar aan het werk

In samenwerking met de werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn zijn 26 organisaties in zorg en welzijn aan de slag met twee complementaire projecten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Het ene project richt zich op goed werknemerschap en het andere op goed werkgeverschap. Beide projecten worden begeleid door een externe adviseur en bevatten een onderzoeks- en een praktische component. De looptijd is van 8 mei 2017 tot en met 7 november 2018.

> Ga naar de pagina 'Communicatiekit & naslag'
Hier vinden deelnemers aan het deelproject goed werknemerschap allerlei handige materialen om te gebruiken. Daarnaast kunt u hier andere projectinformatie vinden.  

Goed werkgeverschap
In dit deelproject krijgen de deelnemende organisaties de unieke kans om duurzaam inzetbaarheidsbeleid vorm te geven en te implementeren. Specifiek betekent dit dat na afloop bij de deelnemende organisaties:

 • een gedragen visie en praktisch beleid is ontwikkeld t.a.v. duurzame inzetbaarheid, afgestemd op de specifieke situatie en uitdagingen van de organisatie;
 • de leidinggevenden begrijpen wat hun rol is bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en vaardig zijn in het motiveren en activeren van medewerkers;
 • er zicht is op concrete resultaten van beleid en interventies aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Hierbij krijgen ze deskundige begeleiding, training en coaching van de adviseurs van Wecreate Consulting.

Goed werknemerschap
In dit deelproject krijgen medewerkers van de deelnemende organisaties via een bottom-up benadering de kans zich te ontwikkelen in het nemen van regie op hun duurzame inzetbaarheid. Specifiek betekent dit dat na afloop de deelnemende medewerker:

 • meer regie heeft op werkplezier, energie en fitheid;
 • meer regie heeft op loopbaanontwikkeling;
 • meer regie heeft op gezonde leefstijl.

Voor de organisatie betekent dit dat na afloop haar medewerkers:

 • verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van werkplezier;
 • initiatief nemen in hun loopbaanontwikkeling;
 • goed voor zichzelf zorgen.

Daarnaast is er zicht op concrete resultaten van activiteiten en interventies aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
De deelnemers krijgen deskundige begeleiding, training en coaching van de adviseurs van Bewegen Werkt.

Wetenschappelijk onderzoek
Tijdens de projectperiode voert het lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen het wetenschappelijk onderzoek uit. Dit onderzoek levert de deelnemende organisaties het volgende op:

 • infographics met resultaten en aanbevelingen op organisatieniveau;
 • advies over de inzet van interventies;
 • een praktische handreiking voor HR-professionals over duurzame inzetbaarheid;
 • benchmark met deelnemende organisaties.

Meer informatie over andere in te zetten activiteiten, interventies of het wetenschappelijk onderzoek is te vinden op de productkaarten:  
Productkaart 'Werkgevers wendbaar aan het werk'
Productkaart 'Werknemers wendbaar aan het werk'

Overige informatie
De projecten worden gefinancierd met bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds, Transvorm en WGV Zorg en Welzijn. De looptijd bedraagt 18 maanden, de startdatum is 8 mei en einddatum is 7 november. WGV Zorg en Welzijn werkt bij de uitvoering van de plannen nauw samen met Transvorm, een werkgeversorganisatie in Noord-Brabant. De plannen hebben een gelijkvormige opzet in zowel Oost-Nederland als Noord-Brabant, zodat ook zichtbaar wordt of er sprake is van regionale verschillen. De gemeente Enschede is aanvrager van het project en het CNV is mede-ondertekenaar.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen over het project Wendbaar aan het werk contact op met Marloes Damhuis, beleidsmedewerker WGV Zorg en Welzijn, telefoonnummer 088 255 66 50 of stuur een mail.