Wendbaar aan het werk (2019 - 2021)

Wilt u inzetten op behoud van medewerkers? De inzetbaarheid van uw medewerkers vergroten en hun talenten optimaal benutten? Uw ambities rondom goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid waarmaken? Dan hebben wij goed nieuws! Het project ‘Wendbaar aan het werk’ krijgt een vervolg. Een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.

De uitstroom van werknemers in zorg en welzijn is groot. Alleen al in Oost-Nederland verlieten vorig jaar 12.500 medewerkers de zorg. Erg belangrijk dus om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog) hoger op de agenda te zetten. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van een organisatie.

Aan de slag met Wendbaar aan het werk
Bij de start van Wendbaar aan het werk krijgt men een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid aangeboden. Hierdoor kan de organisatie precies nagaan waar zij staat met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Samen met een gespecialiseerd adviseur bespreekt de organisatie de ideeën en behoeften en wordt er een projectplan op maat gemaakt. Als het bedrijf al een visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid heeft, kan het meteen van start gaan met interventies die de duurzame inzetbaarheid verbeteren. Er kan hierbij gekozen worden uit interventies voor medewerkers, leidinggevenden of teams.

Op deze website vindt u onder andere uit welke stappen het project bestaat, aan welke interventies u kunt denken om uw medewerkers duurzamer inzetbaar te maken en welke eigen bijdrage we van u verwachten.

Lerend netwerk Wendbaar aan het werk
Op 31 maart 2020 start het Lerend netwerk Wendbaar aan het werk. Download hier de flyer voor meer informatie over het Lerend netwerk.

Inspiratie
Laat u inspireren door de ervaringen van andere zorg- en welzijnsorganisaties uit het eerste project Wendbaar aan het werk. De resultaten en ervaringen hiervan zijn gebundeld in het boekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’.

Nieuwsbrieven

Meer informatie
Wendbaar aan het werk 2019 – 2021 is een gezamenlijk initiatief van WGV Zorg en Welzijn, WZW, Transvorm, Zorg aan Zet en CNV. In Oost-Nederland is er ruimte voor 35 deelnemende organisaties.

Het project start na de zomervakantie en loopt tot juni 2021. Het Europees Sociaal Fonds financiert de helft van de externe kosten (exclusief btw) voor de intake, bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid, de uitvoering van de interventies en de evaluatie. WGV Zorg en Welzijn financiert de overkoepelende algemene projectmanagementkosten. Daarnaast is een eigen bijdrage verplicht. De hoogte hiervan wordt binnenkort vastgesteld. 

Aanmelden en vragen
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Marloes Damhuis, projectleider Wendbaar aan het werk, door en mail te sturen of door te bellen naar 06 51 93 56 71 of 088 255 66 50.Geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden voor Wendbaar aan het werk? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. 

Aanmelden Wendbaar aan het werk

Meld u hier aan voor Wendbaar aan het werk.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?