WZW Zelfregie App

Beschrijving
De zelfregie app is een laagdrempelig instrument dat in een paar vragen jouw zelfeffectiviteit toetst. Hierdoor krijg je een beeld in hoeverre jij zelf regie kan voeren op jouw inzetbaarheid. De app ondersteunt je bij het krijgen van inzicht in jouw connectie met het werk. Het laat zowel de sterke kanten als verbeterpunten zien. Vervolgens kan je de uitkomsten van de meting gebruiken om met jouw eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met je eigen team, je leidinggevende, een coach of HR-adviseur.

Voor wie?
De app is bedoeld voor medewerkers in zorg en welzijn.

Kosten
Aan het gebruik van de zelfregie app zijn geen kosten verbonden.  

Meer informatie
De app is te downloaden in Google Play. Klik hier voor meer informatie. Of neem contact op met Hilda Regterschot.