Zorg Opvang Team

Gratis mentale ondersteuning voor iedereen in zorg en welzijn
De druk op zorg- en welzijnsmedewerkers wordt steeds groter en de emotionele belasting neemt toe. Het is cruciaal dat we hen helpen ook goed voor zichzelf te zorgen. Met ‘Samen sta je sterker’ bieden professionele coaches zorg- en welzijnsmedewerkers op vrijwillige basis een luisterend oor. Zij helpen hen om te gaan met de extra werkdruk die de coronacrisis met zich meebrengt. 

Inzetbaarheid van zorgprofessionals
Zorgmedewerkers kunnen in video- of telefoongesprekken stoom afblazen. Nu, tijdens de coronacrisis, maar ook daarna is daar steeds meer behoefte aan. Gesprekken over ervaringen tijdens het werk kunnen bijdragen aan de inzetbaarheid van zorgprofessionals. Veel zorg- en welzijnsorganisaties hebben al voorzieningen op dit gebied, maar als daar minder capaciteit voor is, bieden de coaches uitkomst.

Samen_sta_je_sterker2_1

Aanmelden  
Zorg- en welzijn medewerkers kunnen zich aanmelden op samenstajesterker.nl. Op deze website is meer informatie te vinden, waaronder een lijst met veelgestelde vragen en het aanmeldformulier. 

Van Sterk in je werk naar Samen sta je sterker
Het verbinden van coaches met zorg- en welzijnsprofessionals is in 2020 uitgevoerd vanuit het project ‘Sterk in je werk’ waarin RegioPlus en CNV Zorg & Welzijn samenwerken. RegioPlus en CNV Zorg & Welzijn hebben samen besloten het project vanaf 1 januari 2021 bij de vakbond onder te brengen. ‘Samen sta je sterker’ is beschikbaar voor alle medewerkers in zorg en welzijn, ongeacht of je lid bent van CNV.