Zorgtechnologie

DROOM
Hoe fijn zou het zijn als we samen de schouders eronder zetten, elkaar inspireren en faciliteren bij de digitale transformatie. Dat we zorgtechnologie omarmen, daar waar het de zorgvrager en zorgverlener helpt om de kwaliteit en veiligheid van de te ontvangen/leveren zorg te verbeteren. Maar ook de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vergroot van de zorgvrager en flexibiliteit geeft in het tijdstip waarop de zorg geleverd wordt. Als het arbeidsbesparend is in kwantiteit (aantal keren en uren) en zwaarte van de geleverde zorg. Zorg op maat, afgesproken tussen zorgvrager en zorgverlener, hoe ideaal wil je het hebben?

TEVREDEN ZORGVRAGERS, TEVREDEN ZORGVERLENERS EN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGORGANISATIES, DAAR IS ZORGTECHNOLOGIE VOOR BEDOELD!

WGV biedt hulp
WGV Zorg en Welzijn levert een actieve bijdrage om deze droom, samen met zorg- en welzijnsorganisaties te realiseren. Het belangrijkste daarbij: hoe kunnen we van elkaar leren en niet elke keer opnieuw beginnen? Wilt u graag aan de slag met zorgtechnologie, maar zijn uw medewerkers onvoldoende digivaardig, dan bieden wij u ook op dat gebied hulp. Meer informatie over digivaardige medewerkers. Of sluit u aan bij het lerend netwerk zorgtechnologie.

Lerend netwerk zorgtechnologie
Het lerend netwerk zorgtechnologie bestaat momenteel uit 10 zorginstellingen (Tactus, Het Zand, Zorggroep Oude en Nieuwe land, Zorggroep Solis, Medrie, Azora, De Posten, Zorggroep Sint Maarten, IJsselheem en Zorggroep Noorderboog), de TZA (Technologie en Zorg Academie) en WGV Zorg en Welzijn die het lerend netwerk faciliteert. Het netwerk zorgtechnologie komt elke 2 maanden (online) bijeen. De deelnemers wisselen informatie uit en inspireren en stimuleren elkaar om de implementatie van zorgtechnologie tot een succes te maken. Elkaar hierbij helpen ondersteunt en versnelt het proces. 

Inspirerende Innovatie & ZorgTechnologie websites
TZA
De Technologie & ZorgAcademie (TZA) is in verschillende regio’s, zoals Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht en Drenthe actief. De TZA is het regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen. De TZA richt zich op bewustwording, adoptie en acceptatie van zorgtechnologie in de praktijk. Zij richten zich primair op studenten en professionals. De TZA is een coöperatieve vereniging van ongeveer zorginstellingen, onderwijsinstellingen en gemeenten, in diverse regio’s. Zij werken samen met diverse kennispartners en bedrijven. Bij deze coöperatie kunnen zorgorganisaties aanhaken en gebruik maken van het aanbod, zoals bij- en nascholing van zorgprofessionals; kennisdelen; uitleen- en probeerservice; infotruck, inspiratiesessies, digitour door het 3D appartement.

Technologie Voor Warme Zorg
Zorgtechnologie en zorginnovaties kunnen bijdragen om ook in de toekomst optimale en persoonlijke zorg te leveren. Belangrijke voorwaarde is dat technologie ingezet wordt daar waar het echt een toegevoegde waarde heeft voor cliënten en medewerkers. Waar worden cliënten blij van? Wat vraagt het van medewerkers, organisaties en mantelzorgers? Met het project ‘Technologie voor Warme Zorg’ willen ze daar meer inzicht in krijgen om te komen tot een waardevolle inzet van zorgtechnologieën. Het is een samenwerking tussen Solis, Zorggroep Apeldoorn, Dimence Groep, Sensire, Carinova, Ludgerus, Ontzorgd Wonen Groep, De Parabool en Saxion. Producten en diensten zijn bijvoorbeeld Bieb Robot op Maat, Escape Room, Floortje: keuzetool zorgtechnologie ECD, Slimme Zorg Estafette en uitgebreide info over het project ‘Technologie voor Warme Zorg’. Er is vanuit Salland een regiovisie ontwikkeld met verschillende bouwstenen.

Kennisplatform over technologie in zorg & welzijn
Op 18 maart 2021 vond het eerste grote kennisfestival technologie in zorg & welzijn plaats voor iedereen actief in zorg & welzijn. Ruim 70 sessies en 6500 deelnemers maakten deze dag een prachtig evenement over de toekomst van technologie in zorg en welzijn.

Bekijk het totaal overzicht van interessante websites waar innovatie/ zorgtechnologie in is te vinden.

Inspiratievideo's

Maak gratis gebruik van het Adviesteam innovatie & inspiratie!
Wilt u met het thema innovatie aan de slag of een volgende stap maken? WGV Zorg en Welzijn biedt 10 zorgorganisaties gratis hulp bij de implementatie van technologie: bij de bewustwording, het creëren van draagvlak, de visievorming en het opstellen van het plan van aanpak. Hiervoor staat het adviesteam innovatie & inspiratie voor u klaar. Het adviesteam bestaat uit leden die jarenlange ervaring hebben met dit thema en beschikken over actuele kennis en ervaring over zorgtechnologie. Meer weten over het adviesteam?

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over zorgtechnologie kunt u contact opnemen: 088 255 66 50 of stuur een mail.